Regulamin CRS

WEWNĘTRZNY REGULAMIN AKADEMII PIŁKARSKIEJ

Centrum Rozwoju Sportu w Barlinku

ZAWODNIK

 1. Godne reprezentowanie Akademii Piłkarskiej zarówno podczas zajęć sportowych oraz życiu codziennym.
 2. Przestrzeganie zasad punktualności i obowiązkowości.
 3. Przestrzeganie sportowego trybu życia, odpowiedniego żywienia i higieny osobistej.
 4. Kulturalne zachowanie wobec innych zawodników, trenerów, kibiców i sędziów.
 5. Przestrzeganie zasad gry, nie dążąc do wygranej za wszelką cenę.
 6. Zachęcanie i pomaganie kolegom z zespołu, by stawali się lepszymi sportowcami i ludźmi.
 7. Okazywanie szacunku innym ludziom. ( nie kradnę, nie oszukuję, nie przeklinam, nie wdaję się w bójki, nie niszczę mienia, nie biorę żadnych używek).
 8. Używanie sprzętu treningowego CRS podczas zajęć sportowych.
 9. Bezzwłocznie zgłaszać wszelkie dolegliwości zdrowotne trenerowi.
 10. Uzyskiwać wysokie wyniki w nauce, a także z zachowania.
 11. Konsekwencją łamania reguł Akademii będzie czasowe zawieszenie zawodnika, bądź skreślenie go z listy członków CRS.

RODZIC

 1. Przestrzeganie regulaminu Akademii Piłkarskiej CRS osobiście w części ich dotyczącej oraz przyjęcia odpowiedzialności za ich dzieci.
 2. Rzetelnego i zgodnego z prawdą wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
 3. Kulturalnego zachowania się podczas meczów i treningów.
 4. Instruowanie zawodników w czasie zajęć sportowych i zawodów leży tylko w gestii trenerów.
 5. Zgłaszanie ewentualnych uwag i pytań trenerowi po zakończonych zajęciach.
 6. Przebywania podczas meczów i treningów na trybunach obiektu sportowego, bądź w takim miejscu, aby dziecko mogło być skoncentrowane na zajęciach.
 7. Zgłaszania nieobecności dziecka na zajęciach, bądź meczach do trenera odpowiednio wcześniej.
 8. Wspieranie swojego dziecka, unikania krytyki za niepowodzenia sportowe, współpracy z trenerami i przedstawicielami Akademii.
 9. Terminowego opłacenia składek (na cele statutowe) za udział w akademiach, do 15 dnia każdego miesiąca:

AKADEMIA PIŁKARSKA

GRUPA

OPŁATA MIESIĘCZNA (jedno dziecko)

OPŁATA MIESIĘCZNA (dwójka dzieci)

Tytuł przelewu

Żak

30 zł

50 zł

Imię Nazwisko, Żak, MM/RRRR

Orlik

30 zł

50 zł

Imię Nazwisko, Orlik, MM/RRRR

Trampkarz młodszy/starszy

30 zł

50 zł

Imię Nazwisko, Trampkarz młodszy/starszy, MM/RRRR

Junior młodszy/starszy

30 zł

50 zł

Imię Nazwisko, Junior młodszy/starszy, MM/RRRR

AKADEMIA LEKKIEJ ATLETYKI

LA

40 zł

-

Jan Kowalski, LA, MM/RRRR

AKADEMIA PIŁKI SIATKOWEJ

PS

25 zł

-

Jan Kowalski, PS, MM/RRRR

Numer konta bankowego CRS Barlinek:

268 355 000 900 59 701 82 000 0001

Zarząd Stowarzyszenia CRS

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości